Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Verksamheter inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljö. Liksom verksamheter inom hälso- och sjukvård, social omsorg och jämställdhet.

Exempel på genomförda uppdrag:

Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända till arbete. Ett uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Utvärderingen visar att Dua har genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt och bidragit till utvecklingen av samverkansprocesser i enlighet med de mål som regeringen har satt för verksamheten. Duas konstruktion som fristående kommitté har fungerat väl för att stimulera samverkan. I det mer långsiktiga arbetet behöver dock både regeringen och de samverkade parterna utveckla de reguljära formerna för styrning av samverkan. (Publikation 2018:21)

Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Delrapport  Ett uppdrag från Socialdepartementet

En kartläggning av det stöd som det nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har erbjudit JiM-myndigheterna. Statskontoret redovisar även exempel på resultat som JiM har lett till på ett urval av myndigheter. (Publikation 2018:17)