Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Verksamheter inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljö. Liksom verksamheter inom hälso- och sjukvård, social omsorg och jämställdhet.

Exempel på genomförda uppdrag:

Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Delrapport  Ett uppdrag från Socialdepartementet

En kartläggning av det stöd som det nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet har erbjudit JiM-myndigheterna. Statskontoret redovisar även exempel på resultat som JiM har lett till på ett urval av myndigheter. (Publikation 2018:17)

Arbetsförmedlingens ledning och styrning. Delrapport om förändringsarbetets genomslag. Ett uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

En rapport hur Arbetsförmedlingens förändringsarbete, den så kallade förnyelseresan, har påverkat arbetsförmedlarnas möjligheter att göra professionella bedömningar och ge individuellt anpassat stöd till arbetssökande och arbetsgivare.. (Publikation 2018:5)