Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Arbetsmarknads- och Socialdepartementets frågor

Verksamheter inom arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljö. Liksom verksamheter inom hälso- och sjukvård, social omsorg och jämställdhet.

Exempel på genomförda uppdrag:

En analys av processen och förutsättningarna för anställningar hos Samhall AB. Ett uppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

En analys av hur sammansättningen av de personer som anställs vid Samhall AB har förändrats, hur Samhalls insatser och verksamhet påverkar vilka som kan anvisas till skyddat arbete samt Arbetsförmedlingens process och styrning av anvisningar till skyddat arbete hos Samhall. (Publikation 2017:7)

Ökad bemanning inom äldreomsorgen. En uppföljning av regeringens tillfälliga satsning. Delrapport.  Ett uppdrag från Socialdepartementet

En analys av satsningens utformning, styrning och arbetssätt. Satsningens utformning är ändamålsenlig och att de aktiviteter som kommunerna har genomfört stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre. Uppföljningen visar dock på vissa brister i satsningens genomförande som bland annat har försämrat kommunernas planeringsmöjligheter. (Publikation 2016:27)