Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Dilemman

Illustration dilemmanDet är något speciellt med att vara anställd i staten. Ett sätt att öka medvetenheten om det speciella med att vara statsanställd och att främja en god förvaltningskultur på arbetsplatsen är att samtala om dilemman och svåra situationer där olika värden och lagar kan stå mot varandra.