Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild med personer i grupp

Dilemman

Det är något speciellt med att vara anställd i staten. Ett sätt att öka medvetenheten om det speciella med att vara statsanställd och att främja en god förvaltningskultur på arbetsplatsen är att samtala om dilemman och svåra situationer där olika värden och lagar kan stå mot varandra.

Hur hade du själv reagerat? Och varför?

Ett dilemma är en situation utan tydliga svar om vad som är rätt och fel. Ibland kan svåra situationer som uppstår i arbetet ha klara svar om vad som är rätt och fel. De är inte dilemman men kan vara lika viktiga att diskutera för att göra de anställda uppmärksamma på var gränsen går mellan rätt och fel. Vi har därför här gett exempel på både dilemman och svåra situationer som kan uppstå i arbetet som statsanställd. 

Ett stödmaterial till chefer

Materialet riktar sig framför allt till chefer och ledare. Ledare i en organisation har ett ansvar men också möjlighet att aktivt leda samtal om svåra situationer som kan uppstå i arbetet på till exempel möten, eller arbetsplatsträffar. Genom att samtala i vardagen om hypotetiska svåra situationer vänjer sig chefer och medarbetare vid att samtala om svåra situationer. Det underlättar när verkliga situationer uppstår. 

De dilemman vi presenterar här är alla generella. Det kan vara bra att även skriva egna dilemman som är mer anpassade till just er verksamhet. Då känner medarbetarna lättare att situationerna är relevanta och att det ger ett konkret stöd i det dagliga arbetet. Exempel på dilemman som olika myndigheter har skrivit hittar du här.


Exempel på dilemman

Korruption och oegentligheter


Bisysslor och jäv


Diskriminering


Upphandling


Rekrytering


Representation


Bemötande


Värdekonflikter


Meddelarfrihet


Sociala medier