Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Dilemmabank

De dilemman vi presenterar här är alla generella. Det kan vara bra att även skriva egna dilemman som är mer anpassade till just er verksamhet. Då känner medarbetarna lättare att situationerna är relevanta och att det ger ett konkret stöd i det dagliga arbetet.

Bemötande


Bisysslor och jäv


Diskriminering och trakasserier


Intressekonflikter


Korruption och oegentligheter


Meddelarfrihet


Rekrytering


Representation


Sociala medier


Upphandling


Värdekonflikter


Övrigt