Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Filmatiserade dilemman

Här finns filmer på olika teman som kan användas som underlag för att diskutera den statliga värdegrunden. Filmerna är framtagna av Försäkringskassan och flera av dem bygger på Statskontorets material.

Skvaller och sociala medier

Film om två kollegor som pratar om en tredje kollegas användning av sociala medier.

Diskussionsfrågor och mer information.

Välkomna och ovälkomna komplimanger

Film om välkomna och ovälkomna kommentarer och komplimanger.

Diskussionsfrågor och mer information.

Samtal om familjeliv på fikarasten

Film där några medarbetare pratar om sitt familjeliv på fikarasten.

Diskussionsfrågor och mer information

Språkkompetens vid rekrytering

Film om två chefer som diskuterar vem som är bäst lämpad för en tjänst.

Diskussionsfrågor och mer information.

Samtal om förlängt vikariat

Film där en ung person som har ett vikariat går till sin chef för att fråga om möjlighet till förlängning.

Diskussionsfrågor och mer information

Flera situationsfilmer…

Försäkringskassan har tagit fram flera situationsfilmer som visar realistiska möten mellan myndigheter och personer i olika situationer. Filmerna kan användas som underlag för att diskutera de sex principer som vägleder oss som jobbar i staten och finns på webbplatsen likarattigheter.se.