Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

God förvaltningskultur

En god förvaltningskultur handlar om de värderingar och förhållningssätt som ska prägla alla statligt anställda. Den är grunden för en effektiv, rättssäker och fungerande myndighet. 

I grund och botten är det en fråga om förtroende och tillit. En viktig förutsättning för en fungerande statsförvaltning är att alla som bor i Sverige har förtroende för och känner tillit till myndigheterna och staten.

En god förvaltningskultur handlar dels om att känna till den statliga värdegrunden och att förebygga korruption. Men det handlar också om att utveckla en etisk kompass och en förmåga att hantera svåra situationer. Detta bidrar till att förtroendet för de statsanställda, myndigheterna och förvaltningen upprätthålls och stärks. Ordmolnet nedan samlar några av de begrepp som ingår i arbetet med en god förvaltningskultur.

Bild på ordmoln

 

Vi vill här lyfta fram tre centrala delar i arbetet för en god förvaltningskultur.