Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Exempel från verkligheten

Myndighetschefer berättar om hur de arbetar praktiskt med förvaltningskultur, värdegrund och ledarskap i sina organisationer.

Maria Larsson"Viktigt med öppen kultur och att ständigt arbeta med frågorna"

Maria Larsson, Landshövding i Örebro län, berättar om hur organisationen kontinuerligt arbetar med värdegrundsfrågor på olika sätt och i olika former. Läs intervjun


Christina Forsberg"Det nära ledarskapet är A och O"

Christina Forsberg, generaldirektör på CSN, berättar om ledarskap och arbetet med förvaltningskultur i vardagen. Läs intervjun


Anne-Marie Begler"Det handlar inte om rätt svar utan om rätt förhållningssätt"

Ann-Marie Begler, generaldirektör på Försäkringskassan, berättar om utmaningar i att arbeta med förvaltningskultur och värdegrund i en stor och geografiskt spridd myndighet och hur de har hanterat det. Läs intervjun


Anders Perklev"Enhetlighet är viktigt men alla måste inte göra exakt likadant"

Anders Perklev, riksåklagare på Åklagarmyndigheten, berättar om förändringsarbete och att vägen ofta är målet då diskussioner förs i ett öppet samtalsklimat. Läs intervjun