Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Filmer

Här finns filmer på olika teman inom ämnet en god förvaltningskultur. De kan användas som diskussionsunderlag på medarbetardagar, arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller som introduktion för nyanställda. Vi tar fram förslag på hur du kan förbereda dig, diskussionsfrågor och övningar. Filmerna är från föredragshållare på våra seminarier.