Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Filmer och podd

Här finns filmer och poddavsnitt på olika teman inom ämnet en god förvaltningskultur. De kan användas som diskussionsunderlag på medarbetardagar, arbetsplatsträffar, enhetsmöten eller som introduktion för nyanställda.

Kultur och värderingar

Korruption

Förtroende

Etik och moral

Ledarskap