Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Interna regler och policyer – hur få dem levande i organisationen?

När ett fel begåtts eller det inträffat en skandal i en myndighet är ett vanligt svar att man ska se över de interna reglerna eller skapa en ny policy. Men ofta finns redan sådan dokumentation på plats.

Vad fyller interna regler, policyer och etiska koder för roll och vilken betydelse har de i den dagliga verksamheten? Och hur får man till ett levande arbete tillsammans med personalen?

Carin Jämtin, generaldirektör på Sida, berättar om sina erfarenheter.