Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Myndighetschefer berättar om den statliga värdegrunden

Den statliga värdegrunden består av sex principer som lägger grunden för en god förvaltning; demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service.

Som statsanställd behöver du känna till och följa dessa principer.

Vad innebär begreppen? Några myndighetschefer berättar.
 

En längre film som presenterar de sex principerna i den statliga värdegrunden närmare finns nedan. 

Bild på film om statliga värdegrunden