Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Rättsliga och etiska perspektiv på förvaltningskultur

Hans-Gunnar Axberger har varit professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman. Här pratar han om

  • rättsliga och etiska perspektiv på en god förvaltningskultur och det kloka i att bygga en värdegrund på våra författningar
  • sin bild av tillståndet i staten, främst utifrån sin tid som JO
  • ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur och att det handlar om att tolka och förmedla den egna synen på uppdraget till medarbetarna.

Tips och råd på hur du kan använda den här filmen