Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Samspel mellan staten och näringslivet

Flera myndigheter har i uppdrag att samarbeta eller samverka med branschorganisationer och företag. Det kan innebära omfattande kontakter med den privata sektorn. Inom områden med få arbetsgivare kan det också bli vanligt att anställda rör sig mellan myndigheten och branschorganisationerna eller företagen.

Anna Serner, direktör vid Filminstitutet, berättar om vad myndigheter kan arbeta med för att motverka risk för jäv och intressekonflikter och hur man identifierar risker i verksamheten.