Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kurs i att leda samtal om rollen som statsanställd

Förvaltningskultur
Tid:2017-10-17 kl. 13:00 - 16:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, plan 4, Stockholm
Målgrupp:Chefer i kärnverksamheten

Hur kan du som chef leda samtal om rollen som statsanställd? Som chef har du ansvar för att medarbetarna vet vad det innebär att vara anställd i staten och för att det finns en god förvaltningskultur på din arbetsplats. Statskontoret håller en kurs där du som chef i kärnverksamheten får utveckla din förmåga att leda samtal om rollen som statsanställd.

Mer info om kursen