Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Kurs för länsstyrelsen i Östergötland

Förvaltningskultur
Tid:2017-11-14 kl. 00:00

Statskontoret håller en kurs för chefer på länsstyrelsen i Östergötland.