Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Möte: Myndighetsnätverket mot korruption

Förvaltningskultur
Tid:2018-09-25 kl. 13:00 - 16:00
Målgrupp:Myndigheter som ingår i nätverket

På nätverksmötet tittar vi närmare på jäv och bisysslor. Vi frågar oss också vad den nya förvaltningslagen betyder i detta sammanhang.