Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium för Transparency International Sverige

Förvaltningskultur
Tid:2017-12-07 kl. 16:30 - 18:00
Plats:Stockholm
Målgrupp:Medlemmar i Transparency International Sverige

Statskontoret berättar om det arbete vi bedriver mot korruption och för en god förvaltningskultur.