Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium om korruption för UHR

Förvaltningskultur
Tid:2017-09-19 kl. 00:00

Seminarium om arbetet mot korruption för Universitets- och högskolerådet i Lund.