Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium hos Riksgälden

Förvaltningskultur
Tid:2017-09-20 kl. 12:00 - 13:00

Statskontoret håller ett seminarium om god förvaltningskultur på Riksgälden.