Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Svåra men korrekta beslut

Förvaltningskultur
Tid:2018-04-24 kl. 11:30 - 13:00
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm
Målgrupp:Regeringskansliet, myndigheter och forskarsamhället

Myndigheter får ibland utstå kritik av media, intresseorganisationer, politiker och opinionsbildare för beslut i enskilda (typer) av ärenden. Kritik kan också komma från de som berörs av besluten. Detta trots att besluten är fattade med grund i gällande lagstiftning och praxis. Vid seminariet diskuterar vi myndigheters erfarenheter av att utveckla det interna arbetet med att fattas svåra men korrekta beslut.

Gäster: Ann-Marie Begler, generaldirektör Försäkringskassan och Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet