Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Seminarium: Vad går det att lära av skandaler?

Förvaltningskultur
Tid:2018-09-06 kl. 15:00 - 16:30
Plats:Statskontoret, Torsgatan 11, Stockholm

De senaste åren har media uppmärksammat skandaler på flera myndigheter. Det påverkar myndigheten på flera olika sätt, förtroendet raseras, medarbetarnas motivation påverkas och ledningen måste både kortsiktigt lösa problemen samtidigt som de påbörjar arbetet med att förändra förvaltningskulturen.

Vad kan myndigheter göra för att undvika skandaler? Hur går man vidare när en skandal inträffat? Hur kan man bygga upp förtroende och arbetsglädje efter en skandal?

Detta pratar gästerna Hans-Gunnar Axberger, tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala universitet och justitieombudsman, och Katarina Norén, generaldirektör på Sjöfartsverket, om.

Anmälan

Anmäl dig till seminariet senast måndagen den 3 september.