Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workhop för Tullverket

Förvaltningskultur
Tid:2019-09-26 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur och den statliga värdegrunden för chefer på Tullverket.