Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för BRÅ

Förvaltningskultur
Tid:2017-09-25 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur hos Brottsförebyggande rådet.