Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Folke Bernadotteakademin

Förvaltningskultur
Tid:2018-05-22 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för Folke Bernadotteakademin.