Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Högskolan i Skövde

Förvaltningskultur
Tid:2018-04-23 kl. 13:15 - 16:00

Statskontoret håller en workshop för högskolans chefer om korruption och oetiskt handlande.