Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Kammarkollegiet

Förvaltningskultur
Tid:2018-02-21 kl. 09:00 - 11:00

Statskontoret håller en workshop för Kammarkollegiet med fokus på korruption och jäv.