Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för KTH

Förvaltningskultur
Tid:2018-11-20 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden för Kungliga tekniska högskolan.