Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Kulturdepartementet

Förvaltningskultur
Tid:2018-03-07 kl. 00:00

Statskontoret håller en presentation om värdegrund för kulturdepartement.