Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för länsstyrelsen i Kronoberg

Förvaltningskultur
Tid:2018-11-12 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden för länsstyrelsen i Kronoberg.