Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för länsstyrelsen i Östergötland

Förvaltningskultur
Tid:2018-08-23 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för alla medarbetare på länsstyrelsen i Östergötland.