Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Förvaltningskultur
Tid:2018-05-22 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.