Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för nätverket Rörlighet i staten

Förvaltningskultur
Tid:2017-10-19 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för nätverket Rörlighet i staten.