Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för nätverket Rörlighet i staten

Förvaltningskultur
Tid:2018-09-19 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för nätverket Rörlighet i staten.