Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för nätverket Statliga chefer i samverkan

Förvaltningskultur
Tid:2017-10-24 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för nätverket Statliga chefer i samverkan.