Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Post- och telestyrelsen

Förvaltningskultur
Tid:2018-01-18 kl. 09:00 - 15:00

Statskontoret håller en workshop för chefer på Post- och telestyrelsen.