Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Regeringskansliet

Förvaltningskultur
Tid:2018-06-13 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för Regeringskansliet.