Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för regionala chefer i Halland

Förvaltningskultur
Tid:2018-06-11 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för regionala chefer i Halland.