Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Riksdagsförvaltningen

Förvaltningskultur
Tid:2018-09-13 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för Riksdagsförvaltningen.