Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Statens geotekniska institut

Förvaltningskultur
Tid:2017-10-13 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för Statens geotekniska institut.