Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Sida

Förvaltningskultur
Tid:2018-10-19 kl. 14:30 - 16:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden för Sida.