Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Skolforskningsinstitutet

Förvaltningskultur
Tid:2018-12-11 kl. 09:00 - 12:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden för Skolforskningsinstitutet.