Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Statens Maritima muséer

Förvaltningskultur
Tid:2018-09-26 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för chefer på Statens Maritima muséer.