Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för statligt nätverk i Örebro

Förvaltningskultur
Tid:2018-10-04 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop för ett statligt nätverk för jämställdhet och mänskliga rättigheter i Örebro län.