Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Stockholms universitet

Förvaltningskultur
Tid:2018-05-17 kl. 13:00 - 17:00

Statskontoret håller en workshop för Stockholms universitet.