Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Transportstyrelsen

Förvaltningskultur
Tid:2019-10-09 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om den statliga värdegrunden och god förvaltningskultur för chefer på Transportstyrelsen.