Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Statens fastighetsverk

Förvaltningskultur
Tid:2017-10-11 kl. 00:00

Statskontoret håller en workshop om god förvaltningskultur för Statens fastighetsverk.