Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop om internt bemötande och sociala medier

Förvaltningskultur
Tid:2017-10-25 kl. 00:00
Plats:Sundsvall

Statskontoret deltar på kursen Att arbeta i staten som arrangeras av Myndighetsnätverket i Sundsvallsregionen och pratar om "Dilemman som statsanställd med fokus på internt bemötande och sociala medier".