Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Workshop för Statens fastighetsverk

Förvaltningskultur
Tid:2018-02-21 kl. 12:30 - 16:00

Statskontoret håller en workshop för alla chefer om dilemman.