Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Diskriminering

Det är olagligt att särbehandla någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I alla myndigheters arbete är det därför viktigt att aktivt motverka diskriminering och att bidra till likabehandling.

Här hittar du dilemman där du och dina kollegor kan öva på att identifiera situationer där diskriminering kan uppstå och diskutera hur myndigheten kan motverka kränkande särbehandling.

Dilemman

Språkkunskaper

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Anställningsintervjun

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Vad gör du?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Sommarvikarien

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Kundtjänst

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Vad är okej att säga?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Julfesten

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Betygsättningen

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Gränsdragningen

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Grus i maskineriet

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?

Komplimang?

Diskussionsunderlag för samtal om dilemman och svåra situationer. Vad är problematiskt? Hur skulle du agera?