Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
Bild på kursdeltagare

Kurser

Vi erbjuder kurser för chefer och tipsar om andra relevanta utbildningar.

Hur kan du som chef leda samtal om rollen som statsanställd?

Statskontoret erbjuder en kostnadsfri kurs där du som chef i kärnverksamheten får utveckla din förmåga att leda samtal om rollen som statsanställd.

Hur kan du som chef utveckla en god förvaltningskultur?

Som chef har du ansvar för att medarbetarna vet vad det innebär att vara anställd i staten och för att det finns en god förvaltningskultur på din arbetsplats. Olika värden och lagar står ofta mot varandra och ställer krav på att alla anställda använder ett gott omdöme. Kursen ger dig verktyg för att leda samtal som stödjer dina medarbetare och en god förvaltningskultur. Verktygen kan du prova och använda direkt när du kommer tillbaka till jobbet. Vi kommer bland annat ta upp:

 • Vilka förmågor behöver chefer respektive medarbetare utveckla?
 • Vilka konkreta verktyg kan du använda och vad kan du vinna på att använda dem?
 • Vilka är hindren och utmaningarna?

På kursen får du även möjlighet att utbyta erfarenheter med chefskollegor från andra myndigheter.

Ingela Thorsson är kursledare. Hon är en erfaren pedagog med lång erfarenhet av att jobba med värdegrund och förvaltningskultur från Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) och Värdegrundsdelegationen.

Tid och plats

Vi erbjuder kursen två gånger under hösten 2017:

13 september, kl. 13–16.30

17 oktober, kl. 13–16.30

Plats: Statskontoret, Torsgatan 11, plan 4

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef i kärnverksamheten. Kursen ska ge dig verktyg att diskutera dessa frågor med medarbetarna på din egen avdelning eller enhet, inte primärt för att kunna föra vidare informationen i myndigheten i stort.

Anmälan

Antalet platser är begränsat till ca 20 deltagare vid varje kurstillfälle och vi kan erbjuda plats till max två chefer från varje myndighet. Anmälan är bindande. Om du har frågor om kursen är du varmt välkommen att kontakta oss på e-post.


Utbildningar och kurser från andra aktörer


Grunderna i statlig styrning
Ekonomistyrningsverket erbjuder en webbutbildning om grunderna i statlig styrning. Utbildningen riktar sig till dig som är nyanställd inom staten – men även du som har arbetat några år kan ha nytta av utbildningen.

Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består av fem delar som du kan gå igenom i valfri ordning:

 • Den statliga värdegrunden
 • Styrkedjan
 • Budgetprocessen
 • Årsredovisningen
 • Ett avslutande kunskapsprov

Utbildningen består av kortare filmer och texter samt övningar. Den är kostnadsfri men du behöver skapa ett konto och logga in.

Mer information om utbildningen hittar du här.


Rollen som statsanställd inom universitet och högskola

”Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola” är en webbaserad utbildning som Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet har utvecklat.

Det tar cirka 35–45 minuter att gå igenom utbildningen. I utbildningen finns texter, korta filmer och interaktiva dilemman som deltagaren får ta ställning till. Den består av följande delar:

 • Introduktion – en animerad film om universitet och högskolors roll och varför det är viktig att förstå vad det innebär att vara statsanställd.
 • Verksamheten – information om finansieringsformer och de sex grundprinciperna i den statliga värdegrunden samt vissa regelverk som utmärker universitet och högskolor.
 • Individen – ger utrymme för att reflektera kring hur reglerna påverkar vardagen utifrån frågor och interaktiva inslag.

Utbildningen går att använda för individer och grupper. Den finns på både svenska och engelska.

Utbildningen kan köpas via Avdelningen för uppdragsutbildning vid Uppsala universitet.

Mer information om utbildningen hittar du här.


Förändring och styrning i staten

Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola erbjuder en kurs för anställda i staten. Kursen syftar till att ge kunskap om hur den svenska förvaltningen är uppbyggd.

Undervisningen är upplagd med en inledande föreläsning, grupparbete och avslutande seminariediskussion. Kursen består av tre seminarier om fyra timmar per gång.

 • Det svenska förvaltningssystemet
 • Hur styrs den statliga verksamheten
 • Att vara offentlig tjänsteman

Utbildningen kostar 4000 kronor per person och undervisningen sker på Södertörns högskola. Examinationen sker vid seminarierna i form av gruppuppgifter och diskussioner och genom en skriftlig uppgift.

Mer information om kursen hittar du här.


Uppsala universitet erbjuder flera utbildningar för statsanställda

Uppsala universitet erbjuder olika typer av utbildningar, från kortare seminarieinsatser till skräddarsydda utbildningsprogram på 1­–2 år. Det kan vara med eller utan högskolepoäng, på distans eller campusförlagt.

Några utbildningar som kan vara av intresse för anställda i staten är:

 • Handläggarutbildning 7,5 hp
 • Chef i statsförvaltningen 7,5 hp
 • Ledarskap & kommunikation för chefer 7,5 hp
 • Att leda grupper 7,5 hp

Uppsala universitet erbjuder också kursen I det offentligas tjänst, framtaget i samarbete med Södertörns högskola.

Mer information om utbildningarna hittar du på Uppsala universitets hemsida för uppdragsutbildningar.


Arbetsgivarverket erbjuder flera utbildningar

Arbetsgivarverket erbjuder regelbundet utbildningar på flera områden och riktade till flera olika målgrupper som berör arbetet för en god förvaltningskultur, bland annat ”Chef i staten”. Arbetsgivarverket erbjuder både öppna och medlemsanpassade utbildningar, seminarier med mera.

Mer information hittar du på Arbetsgivarverkets webbplats.