Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny

Nyheter inom förvaltningskultur

15 juni 2018 Poddavsnitt #3 Förtroende

”Organisationen hamnade i chock”. Så beskriver generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren situationen på Statens fastighetsverk efter att korruptionsskandalen på myndigheten rullades upp i media vintern 2017. Hur kan myndigheter jobba med att återupprätta förtroendet efter en skandal? Vad kan...

12 juni 2018 Läs senaste nyhetsbrevet om förvaltningskultur

I det berättar Konkurrensverket om sina positiva erfarenheter av att arbeta med dilemmaövningar i organisationen. Dessutom får du tips på användbara webbutbildningar om bemötande och diskriminering från andra myndigheter.

15 maj 2018 Poddavsnitt #2 Kulturkrock Det senaste avsnittet av podden Förvaltningskultur handlar om värderingar och kulturkrockar. Kan man ändra folks värderingar? Går det som ledare att ändra en organisationskultur? Och hur gör man i så fall? I podden diskuterar Anna Serner som är vd på Svenska filminstitutet och Tomas Brytting som är... 3 maj 2018 Webbutbildning om rollen som statsanställd

Undrar du vad det finns för krav på oss som statsanställda? Här får du en snabb introduktion till vad det innebär att jobba i staten.

17 april 2018 Läs senaste nyhetsbrevet om god förvaltningskultur

Det handlar bland annat om arbetet med förvaltningskultur i en komplex myndighetsmiljö som den akademiska världen, webbutbildningar och den nya podden om jakten på en god förvaltningskultur.

6 april 2018 Podd om jakten på den goda förvaltningskulturen

Vi har startat en podd som samtalar om korruption, etiska frågeställningar och vad det innebär att jobba i staten. Där samtalar vi med personer som pratar öppet och delar med sig av sina kunskaperom staten och hur staten kan bli ännu bättre på att förvalta...

16 mars 2018 Ny webbutbildning i att leda dilemmasamtal

Statskontoret har tagit fram en utbildning i hur du kan leda dilemmasamtal. Den är gjord speciellt för dig som är chef och som har ansvar för att arbeta med en god förvaltningskultur, men fungerar bra för alla som är nyfikna på hur man kan leda dilemmasamtal.

12 mars 2018 Handböcker om värdegrund och korruption finns nu i tryckt form. Beställ exemplar!

Våra handböcker Den statliga värdegrunden – professionella värderingar för en god förvaltningskultur och En kultur mot korruption finns nu även i tryckt form.

1 mars 2018 Förvaltningskultur handlar om ett förhållningssätt, något man lever

Enligt Lars Amréus, riksantikvarie på Riksantikvarieämbetet, handlar förvaltningskultur om att upprätthålla och utveckla allmänhetens tilltro till statsförvaltningen. I en artikel berättar han om att långsiktigt arbeta in ett förhållningssätt som gör att medarbetarna kan möta oväntade situationer...

26 februari 2018 Träna din etiska kompass med nya dilemman

Myndigheter behöver löpande diskutera vad det innebär att vara statsanställd och de etiska dilemman som uppstår i arbetet. Var går gränsdragningen mellan vad som är lämpligt och vad som inte är det?

Vi har fyllt på vår dilemmabank med nya exempel som bland annat handlar om bemötande, jäv...