Myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Meny
20 september 2017

Dilemmabanken har fyllts på med fler exempel

Vi har fyllt på med fler exempel på dilemman och svåra situationer som kan användas som diskussionsunderlag för samtal på myndigheter. Det finns också fler exempel på dilemmaövningar från andra myndigheter.

Se dilemman.